INFORMACJA DLA WIERZYCIELI - WAŻNE!

Syndyk masy upadłości Amber Gold sp. z o.o. informuje wierzycieli o konieczności przekazania danych dotyczących aktualnych numerów rachunków bankowych różniących się od numerów wskazanych w ramach zgłoszenia wierzytelności bądź w toku postępowania upadłościowego lub w przypadku gdy numer taki nie został w ogóle przez wierzyciela wskazany. Równocześnie wskazuje się, iż niniejsza informacja nie dotyczy wierzycieli, którzy przekazali niniejsze dane w odpowiedzi na korespondencje kierowaną przez Syndyka.

Informacje w/w. zakresie proszę przekazać wyłącznie drogą listową na adres:

Biuro syndyka
Amber Gold sp. z o.o.

ul. Stanisława Lema 10/57
80-126 Gdańsk

Przedmiotowe dane mają kluczowe znaczenie dla sprawnej wypłaty środków z tytułu zgłoszonych wierzytelności, po prawomocnym zatwierdzeniu planu podziału przez Sędziego-Komisarza, nadzorującego postępowanie upadłościowe. Brak aktualnego numeru skutkować będą niemożnością wypłaty należnych środków i koniecznością ich złożenia do depozytu sądowego. Wydanie z depozytu sądowego przedmiotu świadczenia zgodnie z art. 67 pkt. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2018.0.300) wiąże się z opłatą sądową w wysokości 100,00 zł.

 

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj